Vad är detta?

Anteckningar och minnesnotiser relaterat till wifi som jag ofta använder eller behöver kolla upp.
Band och kanaler relevanta för Sverige enbart.

 

Kanaler och frekvenser för 5 GHz-bandet

 

Kanal

Antal 20 MHz Kanaler 

Antal 40 MHz Kanaler 

Frekvens (GHz)

Band

Användning

36, 40, 44, 48

4

2

5,15-5,25 

Låga bandet, U-NII-1

Inomhus max 200 mW ERP. Ej DFS.

52, 56, 60, 64

4

2

5,25-5,35 

Mellanbandet, U-NII-2 

Inomhus max 200 mW ERP. DFS & TPC krav. 

100-140

11

5

5,47-5-725 

H-bandet, U-NII-2

802.11h. Max 1 W ERP. DFS & TPC krav.

149, 153, 157, 161, 165 

5

2

5,725-5,875 

Höga bandet, U-NII-3 

ISM Band. Utomhus. EJ DFS & TPC krav.

 

Kanaler och frekvenser för 2,4 GHz-bandet

Kanal 

Centerfrekvens 

1*

2412 MHz 

2417 MHz 

2422 MHz 

2427 MHz 

2432 MHz 

2437 MHz 

2442 MHz 

2447 MHz 

2452 MHz 

10 

2457 MHz 

11 

2462 MHz 

12 

2467 MHz 

13 

2472 MHz 

* Endast kanalerna 1, 5, 9 och 13 är i praktiken användbara. 

 

Sammanfattning av 802.11 wifi-standarderna

IEEE-standard Frekvens (GHz) Hastighet, teoretisk (Mbps) Topologi Räckvidd (m, inomhus)
802.11 2,4 1-2 Ad hoc/infrastruktur Ca 6*
802.11a 5 < 54 Ad hoc/infrastruktur Ca 7-23
802.11b 2,4 < 11 Ad hoc/infrastruktur < 45
802.11g 2,4 < 54 Ad hoc/infrastruktur < 45
802.11n 2,4/5 < 600 Ad hoc/infrastruktur > 50

* All räckvidd kan påverkas av byggnadsmaterialen! Betong och metall är exempel på svårgenomträngliga material i väggar. Se tabell 7.4 på http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=1329709&seqNum=3.

 

 

Övrigt

  1. Aktivering av dual channel-inställningen på wifi-punkten maximerar genomströmningen. Kallas för kanalbredd (engelska: channel bandwidth) och indikeras ofta som 20 MHz resp 20/40 MHz. Den senare använder dubbel bandvidd och därmed upp till 300 Mbps i N-läget.

  2. 2,4 GHz-bandet används av blåtand (bluetooth), trådlösa tangentbord och musar, dito högtalare och video, trådlösa landlinjetelefoner och mikrovågsugnar. Det är mao trångt och störningar uppstår lätt.

  3. Använder man mer än en accesspunkt i hemmet, bör man separera dem väl på olika kanaler och helst så långt bort från varandra som möjligt. Ex: Kanal 1 och 13 på 2,4 GHz-bandet.

  4. På 2,4 GHz-bandet är endast kanalerna 1, 5, 9 och 13 i praktiken användbara. Branschstandarden är dock kanalerna 1, 6 och 11; accesspunkter har en tendens att vara förinställda på att använda dessa i automatiskt läge. 

  5. Kryptera all wifi-trafik med minst WPA2-AES. TKIP är inte att rekommendera längre.

  6. En trevlig Android-app för att analysera wifi är Wifi Analyzer och finns att hitta på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.

  7. Att säkra ett wifi-nätverk genom att gömma dess SSID hjälper inte.

  8. Konsument-routrar med wifi-funktion levereras vanligtvis med ett standard-login och lösenord. Dessa är välkända på interwebben. ändra login-kredentialerna till något annat vid installation.

  9. Att välja automatiska inställningar på wifi-punkten ger inte nödvändigtvis bäst signal och genomströmning. Ja, och vatten är uppenbarligen vått. ;-)

 

 

Källor

http://www.nowire.se/kanaler-och-frekvenser-for-5-ghz/ 

http://www.nowire.se/kanaler-och-frekvenser-for-24-ghz/ 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/kanalplanering 

https://www.lifewire.com/get-300-mbps-speed-on-802-11n-network-818267 

http://www.pearsonitcertification.com/articles/article.aspx?p=1329709

 

 

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot

 

Get a free SSL certificate!

 

The leading nonprofit defending digital privacy, free speech, and innovation.

 

The Linux Foundation provides a neutral, trusted hub for developers and organizations to code, manage, and scale open technology projects and ecosystems.

 

Kubuntu is an operating system built by a worldwide community of developers, testers, supporters and translators.

 

 43ef5c89 CanonicalUbuntudarktext